03

Agrovital
Multifunkční pomocná látka pro ošetření řepky, hořčice a slunečnice proti sklizňovým ztrátám. Multifunkční smáčedlo prodlužující a podporující účinnost přípravků a hnojiv v TM kombinacích.

SuperAgrovital
Pomocný prostředek na ochranu rostlin k omezení předsklizňových a sklizňových ztrát řepky olejky, hořčice, hrachu a dalších plodin, k omezení praskání peckovin před sklizní, k zlepšení velikosti plodů, omezení předsklizňového opadu plodů a snížení slunečního úžehu u jádrovin a révy vinné, k ochraně všech plodin proti negativnímu působení sucha a nízkých teplot, ochraně zrna všech obilnin a udržení jejich kvalitativních parametrů.

Agrostim Nitrofenol
Osvědčený rostlinný stimulátor s antistresovým účinkem.

Agrostim Nitrofenol s Prosarem
Výhodná kombinace stimulátoru s fungicidem k ochraně pšenice, ječmene, žita tritikale, řepky olejky, hořčice, slunečnice, máku a kukuřice proti širokému spektru chorob.

Agrostim TRIA
Nový rostlinný stimulátor s antistresovým účinkem.

Agrostim TRIA s Prosarem
Výhodná kombinace stimulátoru s fungicidem k ochraně pšenice, ječmene, žita tritikale, řepky olejky, hořčice, slunečnice, máku a kukuřice proti širokému spektru chorob.

Agrisorb pro Gel, Agrisorb Mikro
Agrisorb pro Gel je práškový koncentrát k ochraně kořenů rostlin před poškozením suchem při výsadbě a přesazování. Agrisorb Mikro je jemný krystalický přípravek určený pro přípravu obohacných půdních substrátů a k ochraně trávníků proti suchu.
Tynto přípravky si můžete objednat na e-shopu.

Aspect Pro
Nový postřikový selektivní herbicid proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v kukuřici.

Aspect Pro s Camixem
Výhodná herbicidní kombinace 4 účinných látek s různým mechanismem účinku pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice.

Aspect Pro s Laudisem
Nová inovovaná herbicidní kombinace pro postemergentní ošetření kukuřice.

Attribut SG 70 + Sekator OD
Unikátní herbicidní kombinace k ochraně pšenice ozimé proti pýru plazivému, chundelce metlici, sveřepům, ovsu hluchému, pcháči osetu, svízeli a dalším plevelům.

BeFlex
Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu proti chundelce metlici a jednoletým dvouděložným plevelům v ozimé pšenici, ozimém ječmeni, ozimém žitě a ozimém tritikále.

Butisan Duo
Selektivní herbicid k hubení jednoletých dvouděložných i lipnicovitých plevelů v řepce olejce ozimé.

Butisan Duo s Commpasem
Výhodná herbicidní kombinace pro základní ošetření řepky proti jednoletým dvouděložným a trávovitým plevelům včetně problematických kakostů, penízků, vlčích maků a rozrazilů.

Camix
Postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzní emulze pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům.

Cervacol Extra
Repelentní nátěrová hmota na ochranu listnatých a jehličnatých dřevin proti zimnímu okusu zvěří.

Commpas
Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekuté suspenze mikrokapsulí (CS formulace) určený k preemergentnímu ošetření ozimé řepky proti svízeli přítule a jednoletým dvouděložným plevelům.

Contans WG
Fungicidní biopreparát k ochraně řepky, slunečnice a dalších plodin proti hlízence obecné.

Danadim Progress
Systémový organofosfátový insekticid s dlouhodobým účinkem k hubení živočišných škůdců v obilovinách, cukrové a krmné řepě, zeleninách, okrasných rostlinách, třešních a višních.

Desicate D
Postřikový herbicidní neselektivní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k desikaci polních plodin a zelenin, k hubení plevelů v polních plodinách, ovocných sadech, vinicích a lesních školkách.

Flowbrix
Měďnatý fungicid s unikátní tekutou formulací a výjmečnými vlastnostmi k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám.

Flowbrix s Solfernusem V/O
Nová fungicidní kombinace pro ošetření révy proti padlí a peronospoře, jabloní proti houbovým chorobám.

Flowbrix Profi
Tekuté koncentrované měďnaté hnojivo formulované jako suspenzní koncentrát s vysokým podílem velmi jemných částic určené pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnictví.

Galeona
Herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k ošetření řepky olejky proti odolným dvouděložným plevelům.

Gibb Plus
Regulátor růstu a vývoje určený k zlepšení tržních vlastností plodů u jabloní a k redukci rzivosti slupky jablek u citlivých odrůd.

Globaryll 100
Postřikový přípravek určený k probírce plodů u jabloní.

Chlortoluron 500
Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu proti chundelce metlici, psárce polní, jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v ozimých obilninách a v máku.

Chlortoluron 500 + Sekator OD
Balíček na 8–10 ha pro komplexní ošetření ozimých obilnin..

Koban Top
Postřikový selektivní herbicid proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v kukuřici.

Koban Top s Laudisem
iInovovaná herbicidní kombinace pro postemergentní ošetření kukuřice.

Solfernus O
Tekuté minerální hnojivo se sírou formulované jako suspenzní koncentrát určené pro použití v zemědělství a zahradnictví.

Solfernus V
Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) pro ředění vodou, s povrchovým působením, k preventivnímu použití při ochraně vinné révy a květin proti padlí.

Successor 600
Nový selektivní herbicid proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům v řepce, kukuřici, slunečnici, sóji a tykvi.

Successor 600 s Callistem
Výhodná herbicidní kombinace bez ome zení v OP II st. (PHO) pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice.

Successor 600 s Commandem
Nová herbicidní kombinace pro základní ošetření řepky bez omezení v OP II st. (PHO).

Successor 600 s Commpasem
Cenově výhodná herbicidní kombinace pro základní ošetření řepky.

více o přípravcích |
www.agroprotec.cz © 2007-2019 • Ochrana osobních údajůPravidla použití stránek a údajů