Agrovital
Multifunkční pomocná látka pro ošetření řepky, hořčice a slunečnice proti sklizňovým ztrátám. Multifunkční smáčedlo prodlužující a podporující účinnost přípravků a hnojiv v TM kombinacích.

Agrostim Forte
Pomocný přípravek určený k probírce násady plodů u jabloní.

Agrostim Nitrofenol
Osvědčený rostlinný stimulátor s antistresovým účinkem.

Agrostim Nitrofenol s Prosarem
Výhodná kombinace stimulátoru s fungicidem k ochraně pšenice, ječmene, žita tritikale, řepky olejky, hořčice, slunečnice, máku a kukuřice proti širokému spektru chorob.

Agrostim TRIA
Nový rostlinný stimulátor s antistresovým účinkem.

Agrisorb pro Gel, Agrisorb Mikro
Agrisorb pro Gel je práškový koncentrát k ochraně kořenů rostlin před poškozením suchem při výsadbě a přesazování. Agrisorb Mikro je jemný krystalický přípravek určený pro přípravu obohacných půdních substrátů a k ochraně trávníků proti suchu.
Tynto přípravky si můžete objednat na e-shopu.

Aspect Pro
Nový postřikový selektivní herbicid proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v kukuřici.

Aspect Pro s Callistem
Výhodná herbicidní kombinace pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice.

Aspect Pro s Laudisem
Nová inovovaná herbicidní kombinace pro postemergentní ošetření kukuřice.

BeFlex
Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu proti chundelce metlici a jednoletým dvouděložným plevelům v ozimé pšenici, ozimém ječmeni, ozimém žitě a ozimém tritikále.

Betoxon 650 WDG
Postřikový herbicicidní přípravek k ochraně cukrovky proti jednoletým dvouděložným plevelům.

Cervacol Extra
Repelentní nátěrová hmota na ochranu listnatých a jehličnatých dřevin proti zimnímu okusu zvěří.

Commpas
Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekuté suspenze mikrokapsulí (CS formulace) určený k preemergentnímu ošetření ozimé řepky a brambor proti svízeli přítule a jednoletým dvouděložným plevelům.

Contans WG
Fungicidní biopreparát k ochraně řepky, slunečnice a dalších plodin proti hlízence obecné.

Danadim Progress
Systémový organofosfátový insekticid s dlouhodobým účinkem k hubení živočišných škůdců v obilovinách, cukrové a krmné řepě, zeleninách, okrasných rostlinách, třešních a višních.

Desicate
Nový regulátor dozrávání řepky (desikant) s možností použití jako neselektivní herbicid před výsevem plodin na orné půdě a na strniště po jejich sklizni.

Drago - doprodej
Postřikový fungicidní přípravek k ochraně brambor proti plísni bramborové a révy vinné proti plísni révové.

Flowbrix
Měďnatý fungicid s unikátní tekutou formulací a výjmečnými vlastnostmi k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám.

Flowbrix s Cymbalem
Nová fungicidní kombinace pro ošetření révy proti peronospoře.

Gibb Plus
Regulátor růstu a vývoje určený k zlepšení tržních vlastností plodů u jabloní a k redukci rzivosti slupky jablek u citlivých odrůd.

Globaryll 100
Postřikový přípravek určený k probírce plodů u jabloní a hrušní.

Isoproturon 500
Postřikový herbicidní přípravek proti chundelce metlici, psárce polní, jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v ozimé pšenici, ozimém ječmeni a máku setém.

Isoproturon 500 + Sekator OD
Balíček na 10 ha pro komplexní odplevelení ozimé pšenice a ozimého ječmene.

Koban Top
Postřikový selektivní herbicid proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v kukuřici.

Koban Top s Laudisem
iInovovaná herbicidní kombinace pro postemergentní ošetření kukuřice.

Successor 600
Nový selektivní herbicid proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům v řepce, kukuřici, slunečnici, sóji a tykvi.

Successor 600 s Callistem
Výhodná herbicidní kombinace bez ome zení v OP II st. (PHO) pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice.

Successor 600 s Commandem
Nová herbicidní kombinace pro základní ošetření řepky bez omezení v OP II st. (PHO).

Successor 600 s Commpasem
Cenově výhodná herbicidní kombinace pro základní ošetření řepky.

Zeus
Unikátní postřikový herbicidní přípravek k ochraně pšenice ozimé proti pýru plazivému, chundelce metlici, sveřepům, ovsu hluchému, pcháči osetu, svízeli a dalším plevelům.

více o přípravcích |
www.agroprotec.cz © 2007-2016 • Ochrana osobních údajůPravidla použití stránek a údajů