03

Agrovital
Multifunkční pomocná látka, která podporuje a prodlužuje účinnost přípravků na ochranu rostlin a chrání je proti odparu i před úletem větrem a smyvem deštěm. Zabraňuje předsklizňovým a sklizňovým ztrátám u řepky olejky, jetele lučního, vojtěšky, hrachu, slunečnice, cibule, trav a brukvovitých na semeno.

SuperAgrovital
Pomocný prostředek na ochranu rostlin k omezení předsklizňových a sklizňových ztrát řepky olejky, hořčice, hrachu, pelušky, fazolu, bobu, sóji, lnu, slunečnice, máku, lupiny, svazenky, brukvovitých a semenných porostů trav, cibule, jetele lučního, jetele bílého, jetele nachového, vojtěšky, k omezení praskání peckovin před sklizní, k zlepšení velikosti plodů, omezení předsklizňového opadu plodů a snížení slunečního úžehu u jádrovin a révy vinné, k ochraně všech plodin proti negativnímu působení sucha a nízkých teplot, ochraně zrna všech obilnin a udržení jejich kvalitativních parametrů.

Agrostim Nitrofenol
Osvědčený rostlinný stimulátor s antistresovým účinkem.

Agrostim Nitrofenol s Prosarem
Balíček na 25 ha. Výhodná kombinace stimulátoru s fungicidem k ochraně pšenice, ječmene,žita, tritikale, řepky olejky, hořčice, slunečnice, máku a kukuřice proti širokému spektru chorob.

Agrostim TRIA
Nový rostlinný stimulátor s antistresovým účinkem.

Agrostim TRIA s Prosarem
Balíček na 20–25 ha. Výhodná kombinace stimulátoru s fungicidem k ochraně pšenice,ječmene, žita, tritikale, řepky olejky, hořčice, slunečnice, máku a kukuřice proti širokému spektru chorob.

Agrisorb pro Gel, Agrisorb Mikro
Agrisorb pro Gel je práškový koncentrát k ochraně kořenů rostlin před poškozením suchem při výsadbě a přesazování. Agrisorb Mikro je jemný krystalický přípravek určený pro přípravu obohacných půdních substrátů a k ochraně trávníků proti suchu.
Tynto přípravky si můžete objednat na e-shopu.

Aspect Pro
Postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v kukuřici seté.

Aspect Pro s Camixem
Balíček na 13 ha. Výhodná herbicidní kombinace 4 účinných látek s různým mechanismem účinku pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice.

Aspect Pro s Laudisem
Balíček na 13 ha. Nová inovovaná herbicidní kombinace pro postemergentní ošetření kukuřice.

Azoline SC
Širokospektrální systémový postřikový fungicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) pro ředění vodou, určený k ochraně pšenice, ječmene, tritikale a žita proti listovým a klasovým chorobám a řepky, brokolice, květáku, kapusty, zelí, hořčice sarepské, fazolu obecného, hrachu dřeňového, celeru, mrkve, cibule a póru proti houbovým chorobám.

Azoline SC s Prosarem
Balíček na 10 ha pro komplexní fungicidní ošetření pšenice, ječmene, tritikale, žita a řepky proti všem hospodářsky významným houbovým chorobám.

BeFlex
Šikovný originální herbicid ve formě tekutého suspenzního koncentrátu pro podzimní herbicidní ošetření všech obilnin.

Butisan Duo
Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k hubení dvouděložných plevelů a plevelů lipnicovitých jednoletých v řepce olejce ozimé.

Butisan Duo s Commpasem CS
Balíček na 13 ha pro komplexní preemergentní ošetření ozimé řepky proti jednoletým dvouděložným a trávovitým plevelům včetně problematických kakostů, penízků, vlčích máků a rozrazilů.

Camix
Postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzní emulze pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům.

Cervacol Extra
Repelentní nátěrová hmota na ochranu listnatých a jehličnatých dřevin proti zimnímu okusu zvěří.

Commpas CS
Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekuté suspenze mikrokapsulí (CS formulace) určený k preemergentnímu ošetření ozimé řepky, brambor, hrachu, bobu a mrkve proti svízeli přítule a jednoletým dvouděložným plevelům.

Encera SC
Systémový mikrobiální biostimulant fixující vzdušný dusík do rostlin. Gluconacetobacter diazotrophicus (Gd) vytváří v rostlinách symbiotický vztah, který umožňuje plodinám nahrazovat výživu dusíkem z půdy prostřednictvím fixace atmosférického dusíku.

Fenix
Postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k preemergentnímu a časnému postemergentnímu hubení chundelky metlice a jednoletých trávovitých plevelů v ozimé pšenici a v ozimém ječmeni.

Florian
Postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě dispergovatelného mikrogranulátu k postemergentnímu hubení jednoletých dvouděložných plevelů v ozimé pšenici, ozimém ječmeni a jarním ječmeni.

Florian s Sekatorem OD
Balíček na 10 ha pro komplexní ošetření ozimé pšenice, ozimého ječmene a jarního ječmene proti všem hospodářsky významným jednoletým a vytrvalým dvouděložným plevelům.

Flowbrix
Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám.

Flowbrix s Solfernusem V
Balíček na 8–10 ha. Moderní tekutá fungicidní kombinace pro ošetření révy proti padlí a peronospoře.

FlowExpert
Tekutý suspenzní koncentrát s vysokým obsahem oxychloridu mědi a přírodního glycine betainu určený pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnictví.

FlowProfi
Tekuté koncentrované měďnaté hnojivo formulované jako suspenzní koncentrát s vysokým podílem velmi jemných částic určeném pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnictví.

FlowProfi s Solfernusem O a Lecidem
Balíček na 8–10 ha. Moderní tekutá kombinace oxychloridu mědi, síry a lecitinu pro ošetření révy proti padlí a peronospoře, jabloní proti houbovým chorobám.

Foker
Postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k likvidaci jednoletých dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a jarní, v ječmeni ozimém a jarním, žitě ozimém, tritikale ozimém a trávách.

Galeona
Herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k ošetření řepky olejky a hočice bílé proti odolným dvouděložným plevelům.

Gibb Plus
Regulátor růstu a vývoje určený pro omezení rzivosti, pro zlepšení násady plodů a pro omezení poškození jádrovin mrazem.

Globaryll 100
Postřikový přípravek určený k probírce a k stimulaci růstu plodů u jabloní a hrušní.

Chlortoluron 500
Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu proti chundelce metlici, psárce polní, jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v ozimých obilninách a v máku.

Chlortoluron 500 + Sekator OD
Balíček na 8–10 ha pro komplexní ošetření ozimých obilnin.

Lalstop Contans WG
Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, kmínu, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin a čekanky proti hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum), hlízence menší (Sclerotinia minor) a verticiliovému vadnutí (Verticillium dahliae) a k ochraně jetelovin proti bílé hnilobě jetele (Sclerotinia trifolii). Používá se před setím nebo po sklizni na kontaminované posklizňové zbytky.

Laudon
Postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k postemergentnímu ošetření kukuřice proti jednoletým trávovitým a dlouděložným plevelům.

Lecid
Přírodní produkt založený na sójovém lecitinu, který obsahuje látky, jako jsou fosfolipidy, esenciální mastné kyseliny, cholin, inositol, fosfor a vitamin E. Používá jako kontaktní fungicid pro snížení produkce spór houbových patogenů. Působí preventivně proti plísni révové, plísni bramborové, kadeřavosti listů broskvoně, alternáriové skvrnitosti, fytoftorové kořenové hnilobě, padlí a dalším houbovým chorobám.

Merlin Flexx
Postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k preemergentnímu a časnému postemergentnímu ošetření kukuřice a preemergentnímu ošetření máku proti jednoletým trávovitým a dvouděložným plevelům.

Solfernus O
Tekuté minerální hnojivo se sírou formulované jako suspenzní koncentrát určené pro použití v zemědělství a zahradnictví.

Solfernus V
Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) pro ředění vodou, s povrchovým působením, k preventivnímu použití při ochraně vinné révy a květin proti padlí.

Spray Aide
Nová koncentrovaná pomocná látka zvyšující kompatibilitu přípravků na ochranu rostlin v aplikační kapalině, účinkuje jako šetrné smáčedlo a herbicidní aktivátor, snižuje pH vody nebo pH kapalného hnojiva v nádrži postřikovače, během aplikace aktivně čistí všechny součásti postřikovače a při aplikaci na půdu omezuje tvorbu půdního škraloupu.

SPPP - Systém Podpory a Prodloužení účinnosti Pyrethroidů
V zemědělské praxi se často setkáváme se „selháním účinnosti" pyrethroidů. Příčin může být celá řada a často se při tomto selhání
poukazuje na vznik rezistence škůdců vůči pyrethroidům. V mnoha případech však může být příčina zcela jiná a za snížením účinnosti pyrethroidu může být jeho nesprávná aplikace nebo aplikace za nevhodných podmínek.Proto, aby k selhávání účinnosti pyrethroidů docházelo co nejméně,vyvinula společnost AgroProtec s.r.o. Systém Podpory a Prodloužení účinnosti Pyrethroidů.

Stampa
Kontaktní organický fungicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) pro předsklizňové ošetření jabloní a hrušní proti skládkovým chorobám.

Successor 600
Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého emulgovatelného koncentrátu proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům v řepce olejce, kukuřici seté, slunečnici roční, sóji luštinaté a tykvi obecné na semeno.

Successor 600 s Callistem
Balíček na 10–11 ha.Výhodná herbicidní kombinace bez omezení
v OP II. st. (PHO) pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice.

Successor 600 s Commandem
Balíček na 10–13 ha. Osvědčená herbicidní kombinace pro základní preemergentní ošetření řepky.

Successor 600 s Commpasem CS
Balíček na 10–13 ha. Osvědčená herbicidní kombinace pro základní preemergentní ošetření řepky.

Successor 600 s Laudisem
Balíček na 13 ha. Herbicidní kombinace pro postemergentní ošetření kukuřice s minimem omezení.

více o přípravcích |
www.agroprotec.cz © 2007-2024 • Ochrana osobních údajůPravidla použití stránek a údajů