03
Připravili jsme pro vás detailní informace o přípravcích v PDF formátu. Kliknutím na odkazy níže si můžete otevřít či uložit popisy přípravků nebo celý katalog.

všechny bezpečnostní
listy a ADR v PDF

Agrovital vytváří pružnou polopropustnou membránu, díky které plodiny rovnoměrně dozrávají, ztrácejí vlhkost a je zabráněno pronikání vlhkosti dovnitř.

Agrovital
Multifunkční pomocná látka, která podporuje a prodlužuje účinnost přípravků na ochranu rostlin a chrání je proti odparu i před úletem větrem a smyvem deštěm. Zabraňuje předsklizňovým a sklizňovým ztrátám u řepky olejky, jetele lučního, vojtěšky, hrachu, slunečnice, cibule, trav a brukvovitých na semeno.
Výhody použití:Agrovital omezuje samovolné praskání šešulí řepky olejky, lusků hrachu a ostatních luskovin,strboulů jetele lučního před sklizní a při sklizni. Prodlužuje dobu zrání u řepky o 3–5 dní, což má příznivý vliv na výnos, HTS, obsah oleje a nižší vlhkost. Vysoký smáčivý a lepivý efekt přispívá k optimálnímu využití účinných látek přípravků na ochranu rostlin i při nižším množství aplikační kapaliny a tím zároveň umožňuje zvýšit výkon postřikovače. Film Agrovitalu na povrchu listů chrání přípravky na ochranu rostlin před smyvem deštěm. Přípravek je určen i pro ekologické zemědělství. V TM kombinaci s fungicidy nezvyšuje toxicitu pro včely. Film Agrovitalu prodlužuje ovlhčení listů po aplikaci a tím umožní vstřebání většího množství účinné látky aplikovaného přípravku. Film Agrovitalu chrání přípravky na ochranu rostlin před odparem (důležité při aplikaci za vysokých teplot). Film Agrovitalu zůstává elastický (pružný) po celou dobu životnosti, nepraská jako je tomu u syntetického latexu. Agrovital nepodporuje fytotoxicitu přípravků, a proto jej lze aplikovat i do citlivých plodin jako je cukrovka, mák a vytrvalé kultury. Omezuje tvorbu mlhy při aplikaci, tím se významně snižuje úlet - registrováno. Kvalitní formulace s dlouhou dobou použitelnosti (4 roky).

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR


Agrostim Forte sníží násadu plodů u jabloní.SuperAgrovital
Pomocný prostředek na ochranu rostlin k omezení předsklizňových a sklizňových ztrát řepky olejky, hořčice, hrachu, pelušky, fazolu, bobu, sóji, lnu, slunečnice, máku, lupiny, svazenky, brukvovitých a semenných porostů trav, cibule, jetele lučního, jetele bílého, jetele nachového, vojtěšky, k omezení praskání peckovin před sklizní, k zlepšení velikosti plodů, omezení předsklizňového opadu plodů a snížení slunečního úžehu u jádrovin a révy vinné, k ochraně všech plodin proti negativnímu působení sucha a nízkých teplot, ochraně zrna všech obilnin a udržení jejich kvalitativních parametrů. Výrobek spadá do kategorie omezení sklizňových a/nebo skladovacích ztrát, úprava vzhledu a je možno jej uvádět na trh v ČR bez povolení ÚKZÚZ.
Výhody použití: SUPERAGROVITAL omezuje samovolné pukání šešulí řepky olejky, lusků hrachu a ostatních luskovin, strboulů jetelů a vojtěšky před sklizní a při sklizni. Prodlužuje dobu zrání u řepky o 3–5 dní, což má příznivý vliv na výnos, HTZ, obsah oleje a nižší vlhkost. Film SUPERAGROVITALu má delší životnost o cca 2–3 týdny než ostatní přípravky obsahující pinolen a zůstává elastický (pružný) po celou dobu životnosti, nepraská jako je tomu u syntetických lepidel. Ošetřením plodů před sklizní dochází ke zlepšení velikosti plodů, vybarvení a chuti, omezení předsklizňového opadu plodů, snížení slunečního úžehu a zlepšení skladovatelnosti.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR


Agrostim Nitrofenol je rostlinný stimulátor s antistresovým účinkem.Agrostim Nitrofenol
Osvědčený rostlinný stimulátor s antistresovým účinkem.
Výhody použití: Jedinečný mechanismus účinku. Účinnost nezávislá na teplotě, působí i za nižších teplot. Zvýšení výnosu a kvality produktů stimulací plodin. Nízká toxicita pro živočichy i rostliny. Zvyšuje aktivitu kořene, lepší příjem živin a takto podpoří intenzivní růst a tvorbu generativních orgánů. Použití v kombinacích s přípravky na ochranu rostlin a hnojivy je bez omezení. Zvyšuje lignifikaci buněčné stěny a tím dochází ke zvýšení odolnosti rostlin proti napadení škůdci a chorobami. Výrazný antistresový efekt. Nitrofenoláty mají pozitivní vliv na délku šešulí.

kompletní informace | bezpečnostní list |

Agrostim Nitrofenol s Prosarem
Balíček na 25 ha. Výhodná kombinace stimulátoru s fungicidem k ochraně pšenice, ječmene, žita, tritikale, řepky olejky, hořčice, slunečnice, máku a kukuřice proti širokému spektru chorob.
Výhody použití: Výhodná cena ošetření při společném nákupu. Jedinečný mechanismus účinku. Úinnost nezávislá na teplotě, působí i za nižších teplot. Zvyšuje odolnost rostlin proti napadení škůdci a chorobami. Výrazný antistresový efekt. Systémově působící fungicid s výbornou protektivní a kurativní účinností. Výborný účinek proti mimořádně širokému spektru hobových chorob.

kompletní informace


Agrostim Nitrofenol je rostlinný stimulátor s antistresovým účinkem.Agrostim TRIA
Nový rostlinný stimulátor s antistresovým účinkem.
Výhody použití: Jedinečný mechanismus účinku. Účinnost nezávislá na teplotě, působí i za nižších teplot. Nízká toxicita pro živočichy i rostliny. Použití v kombinacích s přípravky na ochranu rostlin a hnojivy je bez omezení. Zvyšuje odolnost rostlin proti napadení škůdci a chorobami. Výrazný antistresový efekt. V TM kombinaci s fungicidy nezvyšuje toxicitu pro včely. Žádné omezení aplikace, vedený v registru hnojiv jako pomocná látka.

kompletní informace | bezpečnostní list |

Agrostim TRIA s Prosarem
Balíček na 20-25 ha. Výhodná kombinace stimulátoru s fungicidem k ochraně pšenice, ječmene, žita, tritikale, řepky olejky, hořčice, slunečnice, máku a kukuřice proti širokému spektru chorob.
Výhody použití: Výhodná cena ošetření při společném nákupu. Jedinečný mechanismus účinku. Účinnost nezávislá na teplotě, působí i za nižších teplot. Zvyšuje odolnost rostlin proti napadení škůdci a chorobami. Výrazný antistresový efekt. Systémově působící fungicid s výbornou protektivní a kurativní účinností. Výborný účinek proti mimořádně širokému spektru hobových chorob.

kompletní informace


Agrisorb ochrání rostliny při přesazování.Agrisorb pro Gel, Agrisorb Mikro
Agrisorb pro Gel je práškový koncentrát určený na přípravu ochranného kořenového hydrogelu, který chrání kořeny rostlin před zaschnutím při přesazování, přepravě a skladování.
Agrisorb Mikro je jemný krystalický přípravek určený pro přípravu obohacených půdních substrátů a ochraně trávníků proti suchu.
Výhody použití: Výborně chrání rostliny před vlivem sucha. Podporuje zdravý a intenzivní rozvoj kořenového systému. Významně snižuje podíl sazenic a přísad, které v důsledku přesazování odumírají. Žádné fytotoxické účinky na ošetřené rostliny.

Gel kompletní informace | bezpečnostní list |
Mikro kompletní informace | bezpečnostní list |


Novinka 2015 - nový herbicid Aspect Pro zajišťuje vynikající a dlouhodobou účinnost proti všem jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v kukuřici.Aspect Pro
Postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu proti jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v kukuřici seté.
Výhody použití: Originální přípravek s novou účinnou látkou v kukuřici. Vysoká a dlouhodobá účinnost proti širokému spektru plevelů. Vhodný pro monokulturní pěstování kukuřice - působí jako přerušovač a brání rozvoji rezistence. Vhodný do antirezistentních programů. Účinek přes půdu i přes listy. Výborný partner do TM kombinací s herbicidy do kukuřice.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR

Aspect Pro s Camixem
Balíček na 13 ha. Výhodná herbicidní kombinace 4 účinných látek s různým mechanismem účinku pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice.
Výhody použití: Kombinace 4 účinných látek s různým mechanismem účinnosti. Výhodná cena ošetření při společném nákupu. Účinek jak na ježatku, jednoleté dvouděložné, durman, tak i na pcháč. Účinek přes půdu i přes listy plevelů. Působí jako přerušovač a brání rozvoji rezistence.

kompletní informace

Aspect Pro s Laudisem
Balíček na 13 ha. Nová inovovaná herbicidní kombinace pro postemergentní ošetření kukuřice.
Výhody použití: Výhodná cena ošetření při společném nákupu. Vysoká a dlouhodobá účinnost proti širokému spektru plevelů v kukuřici. Účinek přes půdu i přes listy plevelů. Plevelohubný účinek na přerostlé dvouděložné plevele i jednoděložné trávy. Široké aplikační okno nezávislé na růstové fázi plevelů i kukuřice.

kompletní informace


Postřikový herbicid k ochraně pšenice, žita a tritikále proti pýru, chundelce, sveřepům a širokému spektru dvouděložných plevelů.Azoline SC
Širokospektrální systémový postřikový fungicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) pro ředění vodou, určený k ochraně pšenice, ječmene, tritikale a žita proti listovým a klasovým chorobám a řepky, brokolice, květáku, kapusty, zelí, hořčice sarepské, fazolu obecného, hrachu dřeňového, celeru, mrkve, cibule a póru proti houbovým chorobám.
Výhody použití: Dlouhodobé protektivní působení až 8 týdnu. V rostlinách se rozvádí systémově a translaminárně. Širokospektrální účinek s výrazným green efektem. Povolen do mnoha plodin. V rámci antirezistentní strategie je vhodný kombinační partner pro triazolové fungicidy např. Prosaro 250 EC nebo FlowProfi/FlowExpert.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR

Azoline SC s Prosarem
Balíček na 10 ha pro komplexní fungicidní ošetření pšenice, ječmene, tritikale, žita a řepky proti všem hospodářsky významným houbovým chorobám.
Výhody použití: Originální kombinace strobilurinu a dvou triazolů. Široké spektrum účinnosti proti všem hospodářsky významným chorobám pšenice, tritikale, žita a řepky. Dlouhodobé protektivní, kurativní i eradikativní působení. Výhodná cena ošetření při společném nákupu.

kompletní informace


Herbicidní přípravek proti chundelce metlici a dvouděložným plevelům v ozimých obilninách.BeFlex
Šikovný originální herbicid ve formě tekutého suspenzního koncentrátu pro podzimní herbicidní ošetření všech obilnin.
Výhody použití: Originální přípravek s odzkoušenou účinnou látkou. Specialista na rozrazil perský, violky, hluchavky, kakosty a zemědým. Účinek na chundelku, výdrol řepky, heřmánky, svízel, brukvovité, rdesna a další plevele. Vhodný do antirezistentních programů. Široká registrace do pšenice, ječmene, žita a tritikale. Účinek přes půdu i přes listy. Výborný partner do TM kombinací. Nízké dávkování, koncentrovaná formulace. Pěstování následných plodin včetně řepky bez omezení. Bez nutnosti přidávání smáčedel a penetrantů.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR

Postřikový herbicid proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům v řepce, kukuřici, slunečnici, sóji a tykvi obecné.Butisan Duo
Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k hubení dvouděložných plevelů a plevelů lipnicovitých jednoletých v řepce olejce ozimé.
Výhody použití: Originální přípravek se dvěma účinnými látkami. Vhodný do antirezistentních programů. Specifický účinek na penízky, mák vlčí, kakosty a rozrazily. Účinek přes půdu i přes listy. Nízká hektarová dávka metazachloru snižuje riziko kontaminace spodních i povrchových vod.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR

Butisan Duo s Commpasem CS
Balíček na 13 ha pro komplexní preemergentní ošetření ozimé řepky proti jednoletým dvouděložným a trávovitým plevelům včetně problematických kakostů, penízků, vlčích máků a rozrazilů.
Výhody použití: Výhodná cena ošetření při společném nákupu. Vyřeší všechny důležité plevele včetně problematických kakostů, penízků, vlčích máků i rozrazilů. Nízká hektarová dávka metazachloru snižuje riziko kontaminace spodních i povrchových vod. Vhodný do antirezistentních programů. Pěstování následných i náhradních plodin bez omezení.

kompletní informace


Herbicidní přípravek k ochraně cukrovky proti jednoletým dvouděložným plevelům.Camix
Postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzní emulze pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům.
Výhody použití: Originální přípravek s prověřenými účinnými látkami. Bez omezení na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Vysoká a dlouhodobá účinnost proti širokému spektru plevelů v kukuřici. Vhodný do antirezistentních programů. Účinek přes půdu i přes listy. Výborný partner do TM kombinací s herbicidy do kukuřice.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR


Repelentní nátěrová hmota s trojím způsobem účinkuCervacol Extra
Repelentní nátěrová hmota na ochranu listnatých a jehličnatých dřevin proti zimnímu okusu zvěří.
Proti okusu chrání trojím způsobem: má charakteristický zápach, odpuzuje namodralou barvou a obsahuje křemičitý písek. Výhody přípravku Cervacol Extra: Spolehlivost - není návykový pro zvěř ani po víceletém používání. Jistota účinku - ošetřené porosty jehličnanů a listnáčů jsou chráněny po celé zimní období - repelentní účinek až 7 měsíců. Bezpečnost - nezabraňuje prorůstání pupenů při rašení v jarním období, nepůsobí fytotoxicky a nepálí. Jedinečnost - jako jediný z repelentních přípravků obsahuje originální minarální přísadu a působí tedy mechanicky což odrazuje zvěř od konzumace (využívá primární instinkt).

kompletní informace | bezpečnostní list |


Herbicidní přípravek pro preemergetní ošetření řepky a brambor proti svízeli a dvouděložným plevelům.Commpas CS
Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekuté suspenze mikrokapsulí (CS formulace) určený k preemergentnímu ošetření ozimé řepky, brambor, hrachu, bobu a mrkve proti svízeli přítule a jednoletým dvouděložným plevelům.
Výhody použití: Nová inovovaná CS formulace účinné látky clomazone. Vysoce selektivní ke kulturním plodinám. Netěká a je bez organických rozpouštědel. Bez omezení v OP II. st. (PHO) podzemní vody. Šetrný k životnímu prostředí. Výborný partner do TM kombinací. Nízké dávkování, koncentrovaná formulace.

kompletní informace | bezpečnostní list |

Successor s Commpasem CS
Balíček na 10–13 ha. Osvědčená herbicidní kombinace pro základní preemergentní ošetření řepky.
Výhody použití: Výhodná cena ošetření. Vyřeší všechny důležité plevele (heřmánkovité, rozrazily, svízel, brukvovité plevele). Bez omezení v OP II. st. (PHO) podzemní vody. Obsahuje účinnou látku pethoxamid s minimem omezení. Vhodný do antirezistentních programů. Pěstování následných a náhradních plodin bez omezení.

kompletní informace

Contans WG odstraňuje příčinu a nikoliv až důsledek inflekce hlízenkou.Encera SC
Systémový mikrobiální biostimulant fixující vzdušný dusík do rostlin. Gluconacetobacter diazotrophicus (Gd) vytváří v rostlinách symbiotický vztah, který umožňuje plodinám nahrazovat výživu dusíkem z půdy prostřednictvím fixace atmosférického dusíku.
Výhody použití: vysoký výkon fixace atmosférického dusíku do rostliny. Zajišťuje 40-60% celkové potřeby N během vegetace rostlin. Tekutá SC formulace umožňující jednoduché dávkování. Bakterie kolonizují rostliny přes listy, stonky i kořeny. Možná aplikace na list i do řádku na semena během výsevu/výsadby. Fixace probíhá přímo v rostlině (na úrovni buněčného metabolismu). Nepřetržitě dodává dusík rostlině i za sušších podmínek. Nafixovaný N ze vzduchu do rostliny nepodléhá ztrátám. Jednoduchá aplikace postřikovačem např. s herbicidem. Poskytuje N během celé vegetační sezóny, dokud probíhá fotosystéza probíhá fixace dusíku. Bez dopadu pro životní prostředí (není vyplavování, těkání, emise skleníkových plynů atd.). Řeší problematiku bilance dusíku v rámci nitrátové směrnice (technologie nedodává dusík do půdy). Umožňuje dodávat N rostlinám i v období zákazu hnojení dle nitrátové směrnice. Možné použití i v ekologické produkci.

kompletní informace | bezpečnostní list |


Desikant s novou účinnou látkouFenix
Postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k preemergentnímu a časnému postemergentnímu hubení chundelky metlice a jednoletých trávovitých plevelů v ozimé pšenici a v ozimém ječmeni.
Výhody použití: Specialista na chundelku metlici včetně rezistentních populací k sulfonylmočovinám i chlortoluronu. Účinek na lipnici roční a další jednoleté trávovité plevele. Dlouhodobá účinnost v půdě až 3 měsíce. Účinek přes půdu, hypokotyl nebo klíčícími rostlinkami plevelů. Pěstování následných plodin včetně řepky bez omezení.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR


Systémový organofosfát s dlouhodobým účinkem.Florian
Postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě dispergovatelného mikrogranulátu k postemergentnímu hubení jednoletých dvouděložných plevelů v ozimé pšenici, ozimém ječmeni a jarním ječmeni.
Výhody použití: Bez omezení v OP II.st. (PHO). Specialista na svízel přítulu a široké spektrum dvouděložných plevelů včetně pcháče osetu. Účinek nezávislý na teplotě. Široké aplikační okno, možno aplikovat až do fáze vytvořeného praporcového listu obiloviny. Netěká, lze aplikovat i v blízkosti citlivých kultur (vinice, sady,chmelnice).

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR

Florian se Sekatorem OD
Balíček na 10 ha pro komplexní ošetření ozimé pšenice, ozimého ječmene a jarního ječmene proti všem hospodářsky významným jednoletým a vytrvalým dvouděložným plevelům.
Výhody použití: Originální kombinace 4 účinných látek a safeneru. Šširoké spektrum účinnosti proti všem hospodářsky významným dvouděložným plevelům. Výhodná cena ošetření při společném nákupu. Účinek nezávislý na teplotě. Široké aplikační okno. Netěká, lze aplikovat i v blízkosti citlivých kultur (vinice, sady,chmelnice).

kompletní informace


Flowbrix - specialista na houbové choroby révy vinné.Flowbrix
Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám.
Výhody použití: Moderní měďnatý přípravek nové generace. Speciální tekutá formulace. Flexibilní dávkování v závislosti na množství vody, růstové fázi plodiny a infekčním tlaku chorob. Vysoká účinnost i při použití relativně malého množství přípravku. Registrován v révě vinné již od dávky 1,25 l/ha v 300 litrech vody (475 g Cu/ha). Vrévě použitelný až 4× během vegetace i v systémech integrované produkce. Vhodný do antirezistentních programů do TM se strobiluriny. Při aplikaci za vyššího tlaku a s použitím Agrovitalu ve chmelnicích nedochází k oddělování metalické mědi z aplikační kapaliny, jako je tomu u běžně používaných měďnatých přípravků. Šetrný k životnímu prostředí, nízká dávka metalické mědi na plochu a neskapává z listů. Přípravek je určen i pro ekologické zemědělství.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR

Flowbrix s Solfernusem V
Balíček na 8–10 ha. Moderní tekutá fungicidní kombinace pro ošetření révy proti padlí a peronospoře.
Výhody použití: Výhodná cena ošetření při společném nákupu. Kombinovaný účinek. Působí kontaktně a preventivně. Moderní tekuté formulace s antirezistentním účinkem.

kompletní informace


Herbicidní přípravek k ochraně cukrovky proti jednoletým dvouděložným plevelům.FlowExpert
Tekutý suspenzní koncentrát s vysokým obsahem oxychloridu mědi a přírodního glycine betainu určený pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnictví.
Výhody použití: Bez omezení v OP II. st. (PHO) a na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Oxychlorid mědi - Vysoký podíl mimořádně jemných částic (70% je < 1 μm a 99% částic < 2 μm). Velmi dobrá rozpustnost a mísitelnost. Obsahuje vysoce efektivní smáčedla a dispergenty odolné proti skapávání a smyvu. Vysoká účinnost i při použití relativně malé hektarové dávky. Flexibilní dávkování v závislosti na množství vody, růstové fázi plodiny a účelu použití. Glycine betain - Systémová osmolytická sloučenina,která působí jako regulátor osmotického tlaku v buňkách. Zvyšuje schopnost rostliny zadržovat vodu v situacích abiotického stresu (sucho/přemokření). Stabilizuje membrány a buněčné proteiny a omezuje tak tvorbu mikrotrhlin (vstupní brána patogenů do rostliny) v buňkách a pletivech. Zvyšuje průchodnost průduchů a tím optimalizuje výměnu oxidu uhličitého a vody. Podporuje oběhový tok mízy (systém listového zásobování živinami) a zachování buněčného metabolismu i v období vodního stresu. Zlepšuje biologickou dostupnost mědi a umožňuje pravidelné a postupné uvolňování mědi.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR


Herbicidní přípravek k ochraně cukrovky proti jednoletým dvouděložným plevelům.FlowProfi
Tekuté koncentrované měďnaté hnojivo formulované jako suspenzní koncentrát s vysokým podílem velmi jemných částic určené pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnictví.
Výhody použití: Vysoký podíl velmi jemných částic mědi nové generace. Při použití se systémovými fungicidy bráni vzniku rezistence houbových patogenů. Speciální tekutá formulace šetrná k plodinám. Obsahuje vysoce efektivní smáčedla a dispergenty odolné proti skapávání a smyvu. Vysoká účinnost i při použití relativně malého množství mědi na hektar. Šetrný k životnímu prostředí, neskapává z listů. Určený i pro ekologické zemědělství. Zvyšuje využití dusíku z N hnojiv.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR

FlowProfi s Solfernusem O a Lecidem
Balíček na 8–10 ha. Moderní tekutá kombinace oxychloridu mědi, síry a lecitinu pro ošetření révy proti padlí a peronospoře, jabloní proti houbovým chorobám.
Výhody použití: Výhodná cena ošetření při společném nákupu. Výrazný antisporulační a smáčecí efekt. Kombinovaný účinek. Působí kontaktně a preventivně. Moderní tekuté formulace s antirezistentním účinkem.

kompletní informace


Herbicidní přípravek k ochraně cukrovky proti jednoletým dvouděložným plevelům.Foker
Postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k likvidaci jednoletých dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a jarní, v ječmeni ozimém a jarním, žitě ozimém, tritikale ozimém a trávách.
Výhody použití: Specialista na svízel přítulu a široké spektrum plevelů spodního patra. Bez omezení v OP II st. podzemních a povrchových vod. Účinek nezávislý na teplotě. Široké aplikační okno, možno aplikovat na podzim i na jaře do fáze 2. kolénka obiloviny. Netěká, lze aplikovat i v blízkosti citlivých kultur (vinice, sady,chmelnice).

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR


Postřikový herbicid proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům v řepce, kukuřici, slunečnici, sóji a tykvi obecné.Galeona
Herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k ošetření řepky olejky a hočice bílé proti odolným dvouděložným plevelům.
Výhody použití: Možnost použití na jaře. Specialista na pcháč a heřmánkovité plevele. Účinek na vzešlé merlíky a svízel přítulu. Bez omezení pěstování následných plodin. Bez omezení použitelnosti v následujících letech na témže pozemku. Bez omezení na svazích.

kompletní informace | bezpečnostní list |
Nový regulátor růstu určený pro zlepšení násady plodů u jabloníGibb Plus
ReRegulátor růstu a vývoje určený pro omezení rzivosti, pro zlepšení násady plodů a pro omezení poškození jádrovin mrazem.
Výhody použití: Obsahuje růstový hormon giberelin přirozeně se vyskytující v rostlinách. Omezuje rzivost slupky plodů. Zvyšuje násadu plodů zlepšením opylení zejména při nízkém počtu květů a u triploidních odrůd. Omezuje poškození mrazem. Omezuje alternaci plodnosti. Zlepšuje kvalitu produkce a plodnost u jádrovin.

kompletní informace | bezpečnostní list |

Postřikový přípravek určený k probírce plodů u jabloní a hrušní.Globaryll 100
Postřikový přípravek určený k probírce a k stimulaci růstu plodů u jabloní a hrušní.
Výhody použití: Redukuje násadu plodů u jabloní a hrušní. Podporuje růst plodů. Bezpečný přípravek bez projevů fytotoxicity.


kompletní informace | bezpečnostní list |


Isoproturon s širokou registracíChlortoluron 500
Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu proti chundelce metlici, psárce polní, jednoletým jednoděložným a dvouděložným plevelům v ozimých obilninách a v máku.
Výhody použití: Účinnost i proti rezistentním populacím chundelky metlice. Bez omezení v OP II st. podzemních vod. Bez omezení na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Registrovaný termín aplikace jak na podzim, tak i pro jarní použití. Výborný partner do TM kombinací s většinou registrovaných herbicidů do ozimých obilnin (Sekator OD, BeFlex, Foker, Florian, Glean a další). Účinek přes půdu i přes listy. Účinkuje i na plevele klíčící až po aplikaci. Příznivý poměr ceny a účinnosti přípravku.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR

Chlortoluron 500 + Sekator OD
Balíček na 8–10 ha pro komplexní ošetření ozimých obilnin.
Výhody použití: Registrováno do všech ozimých obilovin. Časně jarní ošetrení i na půdách odvodňovaných podzemní drenáží. Aplikace v dalších letech bez omezení v osevním postupu. Vynikající účinnost i na přerostlou chundelku metlici, synergismus účinku chlortoluronu a iodosulfuronu. Dokonalá účinnost na přerostlý svízel. Ochrana sulfonylmočovin proti vzniku rezistence. Dobrá účinnost i za nízkých teplot.

kompletní informaceContans WG odstraňuje příčinu a nikoliv až důsledek inflekce hlízenkou.Lalstop Contans WG
Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, kmínu, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin a čekanky proti hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum), hlízence menší (Sclerotinia minor), verticiliovému vadnutí (Verticillium dahliae) a k ochraně jetelovin proti bílé hnilobě jetele (Sclerotinia trifolii). Používá se před setím nebo po sklizni na kontaminované posklizňové zbytky.
Výhody použití: Jediný způsob regulace hlízenky a verticilia, který odstraňuje příčinu a nikoliv až důsledek inflekce. Umožňuje koncepční ozdravení půdy od sklerocií hlízenky a mikrosklerocií verticilia, zničí sklerocia/mikrosklerocia v půdě a přeruší vývojový cyklus choroby. Jediný způsob řešení primární infekce hlízenky a verticilia přes kořeny. Snížení vstupů - po odstranění zdrojů infekce z půdy není potřebná intenzivní ochrana porostů fungicidy proti hlízence. Není nutná preventivní aplikace fungicidů během květu a nedochází tak k mechanickému poškození řepky při aplikaci. Vyloučení negativního vlivu na včely. Přípravek je určen i pro ekologické zemědělství.

kompletní informace | bezpečnostní list |


Herbicidní přípravek k ochraně cukrovky proti jednoletým dvouděložným plevelům.Laudon
Postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k postemergentnímu ošetření kukuřice proti jednoletým trávovitým a dvouděložným plevelům.
Výhody použití: Výhodný poměr účinnosti a ceny ošetření. Specialista na opravné ošetření po selhání účinnosti preemergetního herbicidu. Rychlý nástup účinnosti na dvouděložné plevele. Vhodný pro monokulturní pěstování kukuřice. Možnosti aplikace až do 8. listu kukuřice. Potlačuje pýr plazivý.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR


Selektivní herbicid proti ježatce a dvouděložným plevelům v kukuřici.Lecid
Přírodní produkt založený na sójovém lecitinu, který obsahuje látky, jako jsou fosfolipidy, esenciální mastné kyseliny, cholin, inositol, fosfor a vitamin E.
Výhody použití: Omezení praskání plodů, zvýšení pevnosti plodů, zlepšení vybarvení, hojení drobných poranění a zvýšení vitality. Moderní přípravek s 100% obsahem lecitinu. Výrazný antisporulační efekt. Působí jako elicitor, který akumuluje obrané látky v rostlině. Výborný partner pro zvýšení a prodloužení účinnosti síry, mědi, folpetu a dalších. Speciální tekutá formulace. Vhodný do antirezistentních programů. Významný smáčecí účinek. Určen do IP i ekologického zemědělství.

kompletní informace | bezpečnostní list |


Herbicidní přípravek k ochraně cukrovky proti jednoletým dvouděložným plevelům.Merlin Flexx
Postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k preemergetnímu a česnému postemergentnímu ošetření kukuřice a preemergentnímu ošetření máku proti jednoletým trávovitým a dvouděložným plevelům.
Výhody použití: Originální přípravek s dlouhodobou účinností proti širokému spektru plevelů. Účinek i na klíčící plevele v hloubce do 5-7 cm. Vhodný pro monokulturní pěstování kukuřice. Bez omezení v OP II.st. podzemní i povrchové vody. Vhodný přerušovač herbicidních sledů na bázi účinné látky terbuthylazine nebo mesotrione.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR


Nový regulátor růstu určený pro zlepšení násady plodů u jabloníSolfernus O
Tekuté minerální hnojivo se sírou formulované jako suspenzní koncentrát určené pro použití v zemědělství a zahradnictví.
Výhody použití: Moderní hnojivo s vysokým obsahem síry nové generace. Specialni tekutá formulace šetrná k Typhlodromus pyri. Obsahuje vysoce efektivní smáčedla a dispergenty. Vhodný do antirezistentních programů. Vyznamný vedlejši akaricidní účinek.

kompletní informace | bezpečnostní list |

Nový regulátor růstu určený pro zlepšení násady plodů u jabloníSolfernus V
Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) pro ředění vodou, s povrchovým působením, k preventivnímu použití při ochraně vinné révy a květin proti padlí.
Výhody použití: Moderní přípravek s vysokým obsahem síry nové generace. Speciální tekutá formulace šetrná k Typhlodromus pyri. Obsahuje vysoce efektivní smáčedla a dispergenty. Vhodný do antirezistentníchprogramů. Významný vedlejší akaricidní účinek. Přípravek je určen do IP i ekologického zemědělství.

kompletní informace | bezpečnostní list |
Nový regulátor růstu určený pro zlepšení násady plodů u jabloníSpray Aide
Nová koncentrovaná pomocná látka zvyšující kompatibilitu přípravků na ochranu rostlin v aplikační kapalině, účinkuje jako šetrné smáčedlo a herbicidní aktivátor, snižuje pH vody nebo pH kapalného hnojiva v nádrži postřikovače, během aplikace aktivně čistí všechny součásti postřikovače a při aplikaci na půdu omezuje tvorbu půdního škraloupu.
Výhody použití: Zvýšení kompatibility přípravků (hnojiv) v aplikační směsi. Snižuje pH vody, nebo kapalného roztoku hnojiva v nádrži postřikovače. Při aplikaci na půdu omezuje tvorbu půdního škraloupu. Nová pomocná látka (Polyethylene glykol alkyl ether phosphate), která nemá ekvivalent na trhu. Účinkuje jako šetrné smáčedlo. Vynikající čistící prostředek nádrží, sítek, fi ltrů, rozvodů a trysek postřikovače.

kompletní informace | bezpečnostní list |

Nový regulátor růstu určený pro zlepšení násady plodů u jabloníSPPP - Systém Podpory a Prodloužení účinnosti Pyrethroidů
V zemědělské praxi se často setkáváme se „selháním účinnosti"pyrethroidů. Příčin může být celá řada a často se při tomto selhání poukazuje na vznik rezistence škůdců vůči pyrethroidům.
V mnoha případech však může být příčina zcela jiná a za snížením účinnosti pyrethroidu může být jeho nesprávná aplikace nebo aplikace za nevhodných podmínek.Proto, aby k selhávání účinnosti pyrethroidů docházelo co nejméně,vyvinula společnost AgroProtec s.r.o. Systém Podpory a Prodloužení účinnosti Pyrethroidů. Tento systém zahrnuje 7 jednoduchých zásad, které je potřeba dodržet, aby pravděpodobnost selhání účinnosti byla u pyrethroidu co nejmenší.

kompletní informace |


Nový regulátor růstu určený pro zlepšení násady plodů u jabloníStampa
Kontaktní organický fungicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) pro předsklizňové ošetření jabloní a hrušní proti skládkovým chorobám.
Výhody použití: Širokospektrální účinnost proti všem významným původcům skládkových chorob. Krátká ochranná lhůta. Brání klíčení konidií cílových patogenů na povrchu plodů. Nízké toxikologické riziko a vynikajícíekotoxikologický profil..

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR


Postřikový herbicid proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům v řepce, kukuřici, slunečnici, sóji a tykvi obecné.Successor 600
Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého emulgovatelného koncentrátu proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům v řepce olejce, kukuřici seté, slunečnici roční, sóji luštinaté a tykvi obecné na semeno.
Výhody použití: Originální přípravek s účinnou látkou pethoxamid. Vhodný do antirezistentních programů. Účinek přes půdu i přes listy. Výborný ekotoxikologický profil. Bez omezení v OP II st. (PHO). Výborný partner do TM kombinací se smáčecím efektem. Použitelný v mnoha širokolistých plodinách. Mísitelný s DAM 390. V případě zaorávky řepky na podzim je možné vysévat jakoukoliv ozimou obilovinu.

kompletní informace | bezpečnostní list | ADR

Successor s Callistem
Balíček na 10–11 ha. Výhodná herbicidní kombinace bez omezení v OP II. st. (PHO) pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice.
Výhody použití: Výhodná cena ošetření při společném nákupu. Bez omezení v OP II. st. (PHO). Bez omezení na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Účinek jak na ježatku, jednoleté dvouděložné, durman, tak i na pcháč. Účinek před půdu i přes listy plevelů. Vhodné pro monokulturní pěstování kukuřice. Působí jako přerušovač a brání rozvoji rezistence.

kompletní informace

Successor s Commandem
Balíček na 10–13 ha. Osvědčená herbicidní kombinace pro základní preemergentní ošetření řepky.
Výhody použití: Vyřeší všechny důležité plevele (heřmánkovité, rozrazily, svízel, brukvovité plevele). Obsahuje účinnou látku pethoxamid s minimem omezení. Vhodný do antirezistentních programů. Bez omezení v OP II. st. (PHO). Pěstování následných a náhradních plodin bez omezení. Bez omezení na svazích. Bez omezení použitelnosti v následujících letech na témže pozemku.

kompletní informace

Successor s Laudisem
Balíček na 13 ha. Herbicidní kombinace pro postemergentní ošetření kukuřice s minimem omezení.
Výhody použití: Bez omezení v OP II. st. (PHO). Možnost aplikace na svažitých pozemcích při použití vegetačního pásu 15 m. Bez omezení použitelnosti v následujících letech na témže pozemku. Výhodná cena ošetření při společném nákupu. Plevelohubný účinek na přerostlé dvouděložné plevele i jednoděložné trávy. Účinek přes půdu i přes listy plevelů. Široké aplikační okno nazávisle na růstové fázi plevelů i kukuřice.

kompletní informace


všechny bezpečnostní listy a ADR v PDF


www.agroprotec.cz © 2007-2024Ochrana osobních údajůPravidla použití stránek a údajů